Onze CD&V-jongeren versturen niet de zoveelste folder maar Kim Vandepoel (plaats 2), Kristof Mollu (plaats 3), Anneleen Schoeters (plaats 4), Valérie Gils (plaats 6), Laura Schurmans (plaats 8) en Linde Roels (plaats 14) brengen alle jongeren en jonge gezinnen een bezoekje met een tablet waarin ze in een chatgesprek aangeven waar ze voor staan. Ze kozen niet toevallig voor een tablet want steeds meer jongeren communiceren zeer snel en ook de gemeente heeft volgens hen nood aan een snelle en heldere communicatie.

Kristof heeft als jonge fractieleider binnen de gemeenteraad de afgelopen 6 jaar al veel ervaring kunnen opdoen en heeft daar als oppositiepartij en namens de jongeren o.a. steeds geijverd voor WiFi in de gemeentelijke zalen en dat is er ook gekomen. Ook Kim kwam in 2012 al op voor de verkiezingen en heeft ook wat ervaring vermits ze partijsecretaris is. De andere 4 jongerenkandidaten zijn relatief nieuw in de politiek al zijn Laura - die ook opkomt voor de provincieraadsverkiezingen (plaats 7) - en Linde al lange tijd bezig met politiek. Valérie en Anneleen ten slotte kennen ook het klappen van de zweep want ze zijn respectievelijk KLJ-leiding en regioconsulente van KVLV.

Uiteraard hopen we dat er enkele jongeren verkozen worden want het is belangrijk dat de stem van de jongeren en de jonge gezinnen wordt gehoord en mee de politieke agenda bepaalt.

Ben je benieuwd? Kijk eens op http://kortenaken.cdenv.be/publicaties/