Coalitievorming

19-10-2018

Afgelopen zondag behield de kiezer het vertrouwen in CD&V-Kortenaken en werden er net als in 2012 zes gemeenteraadsleden verkozen. Hiermee werden we de tweede grootste partij (29%). Onze lijst stond voor ervaring en verjonging en dat uitte zich ook in ons resultaat: drie gewezen mandatarissen (Stefaan Devos, Annita Vandebroeck en Michel Vander Velpen) en drie jongeren (Kristof Mollu, Laura Schurmans en Kim Vandepoel) werden rechtstreeks verkozen.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we voordien met alle partijen een gesprek gevoerd. Als we nu sommige reacties lezen (waaronder ook van bestuursleden van Open VLD), dan lijkt het alsof dit niet gebruikelijk is. Het zou volgens ons echter getuigen van slecht bestuur als er pas op verkiezingsdag met elkaar wordt gepraat. Het is zelfs zo dat Open VLD voordien (reeds in 2016) zelf met ons contact heeft genomen. Maar uit deze gesprekken bleek dat we niet op dezelfde lijn zaten als zij.

We begrijpen dat mensen ontgoocheld zijn maar we willen benadrukken dat de nieuwe coalitie tussen CD&V, N-VA en SP.a 60% van de kiezers vertegenwoordigt en dat iedere partij afgelopen zondag de keuze had om aan de gesprekstafel te gaan zitten. Verder hadden zowel wijzelf, N-VA en SP.a de vrijheid om de tafel te verlaten maar omdat wij ervan overtuigd zijn dat we de komende zes jaar op een perfecte manier met elkaar kunnen samenwerken, hebben we ons vertrouwen aan elkaar geschonken. De programma’s vertonen namelijk verschillende raakpunten maar uiteraard zijn er ook verschillen en dat zal altijd zijn, tenzij er een absolute meerderheid is. De CD&V-slogan was “De Weg Vooruit” en dat willen we ook doen met deze coalitie. Het nieuwe college van burgemeester en schepenen is daarom zorgvuldig samengesteld en de meerderheid vertegenwoordigt 11 van de 19 gemeenteraadszetels terwijl de huidige meerderheid 10 vertegenwoordigers heeft. Dit betekent dus dat de meerderheid nu ‘steviger in het zadel zit’ dan voorheen.

Tot slot, bij elke verkiezing zijn er 'winnaars en verliezers' en hoort jammer genoeg ontgoocheling. 6 jaar geleden was CD&V een van de winnaars want wij behielden toen 6 gemeenteraadszetels terwijl we de jaren voordien in kartel opkwamen met N-VA en zij plots 3 zetels behaalden. Open VLD verloor die verkiezing één zetel maar leverde wel de burgmeester en vormde een meerderheid met N-VA. Wij voerden de afgelopen zes jaar constructieve oppositie en we hopen dat Open VLD vanaf januari dezelfde rol zal vervullen.