CD&V Kortenaken heeft vrijdag een ledenfeest gehouden waarop de mandatarissen werden voorgesteld. Vier gewezen mandatarissen Stefaan Devos, Annita Vandebroeck, Kristof Mollu en Michel Vander Velpen en nieuwkomers Laura Schurmans en Kim Vandepoel werden rechtstreeks verkozen en nemen hun mandaat op in de gemeenteraad. Stefaan zal als burgemeester de eerste drie jaar het college van burgemeester en schepenen leiden waarin namens CD&V ook Kristof en Annita zullen zetelen. Michel is dan voorzitter van de gemeenteraad. Na drie jaar wordt Kristof burgemeester, zal Michel Annita vervangen in het college en wordt Kim voorzitter van de gemeenteraad. Laura blijft zes jaar gemeenteraadslid. Anneleen Schoeters en Tuur Maris worden afgevaardigd in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Voorzitter Wim Roels: “Op deze receptie voor de leden willen we niet alleen de verkozenen bedanken voor de inzet en steun tijdens de campagne maar alle kandidaten, leden, de plakploeg, grondeigenaars, … We zijn verheugd dat we terug bestuursverantwoordelijkheid kunnen opnemen en dat is het werk van velen geweest. Het enthousiasme tijdens deze receptie - die plots en onverwacht een dansfeest werd - was dan ook groot.”